Integritetspolicy

IMG_7469.jpg
 
 

IINTEGRITETSPOLICY

Referens: EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR (679/2016)

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG

MALIN ÅRSBOG ART värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle jag aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur jag samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med att behandla dina personuppgifter är främst för att fullfölja mina förpliktelser mot dig samt för att uppfylla lagar och avtal. Därför kan jag komma att behöva dela dina personuppgifter med en tredjepart, förutsatt att jag är skyldig att göra så enligt lag. Utgångspunkten är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för det ändamål det samlats in för, och jag strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Jag behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.

Du har rätt att motsätta dig att jag använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Jag sparar dina uppgifter i sex månader efter avslutad kontakt.

DE PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS ÄR:

  • För- och efternamn

  • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer)

DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER ÄR:

  • Avtal, i de fall du blir kund till MALIN ÅRSBOG ART exempelvis vid köp av målning 

  • Samtycke, i de fall du anmäler dig till nyhetsbrevet via hemsidan eller manuellt vid ett event

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

MALIN ÅRSBOG ART, org. nr 780222-4845, med adress Hamnfyrsvägen 16b, 423 40 Torslanda.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som jag har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till info@malinarsbog.se. 

Ändrad senast Maj 2018